LabNet

Wirtualne Laboratorium

Bank Ofert Współpracy Naukowej

Cele

Celem serwisu LabNet jest integracja środowisk naukowego i biznesowego poprzez ułatwienie kontaktu pomiędzy jednostkami naukowymi, a firmami przemysłowymi i usługowymi, zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego użytkowników systemu LabNet w zakresie:

  • zleceniodawstwa prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych,
  • poszukiwania potencjalnych partnerów w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
  • nawiązywania współpracy i podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych przez instytucje krajowe i zagraniczne,
  • możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy sfera naukową, a przemysłem w zakrsie transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.


Serdecznie zapraszamy do współpracy!

PARTNERZY

BioTechMed

Politehnika Łódzka

Uniwersytet Medyczny

IFOTAM

ICHEM

IMP

Unesco

p3

CBMM

BiolMed

Pharmena

Polfarmex

Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny

BTL

Centrum Alegrologi

Łódzka Agencja Rozwoju Eksportu

Instytut Ogrodnictwa